Finansinės ataskaitos

Išlaidų sąmatų rengimo tvarkos aprašas

Vidaus finansų kontrolės taisyklės

Buhalterines apskaitos vadovas 2021-09-01(2)

FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2022 METUS

2022 m. 1 ketvirtis

AISKIN. rastas prie 2022-03-31 biud.isl. sam. vykd.atask

AISKIN. rastas prie 2022-03-31 FIN.BUKL. ATASK

Fin būkl at 2022-03-31 (1)

Veik rezul at 2022-03-31

FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2021 METUS

2021 m. 4 ketvirtis

AISKIN. rastas prie 2021-12-31 biud.isl. sam. vykd.atask

AISKIN. rastas prie 2021-12-31 FIN.BUKL. ATASK

Finansinės būk. atask. 2021-12-31

Veiklos rez atask. 2021-12-31 (1)

Veiklos rez atask. 2021-12-31

2021 m. 3 ketvirtis

AISKIN. rastas prie 2021-09-30 biud.isl. sam. vykd.atask(1)

AISKIN. rastas prie 2021-09-30

FIN.BUKL. ATASK(1) (2)

Fin.būklės ataskaita 2021-09-30(1)

Veik. rezul. ataskaita 2021-09-30(1)

2021 m. 2 ketvirtis

AISKIN. rastas prie 2021-06-30

FIN.BUKL. ATASK AISKIN. rastas prie 2021-06-30 biud.isl. sam. vykd.atask

Finansinės būklės ataskaita 2021-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2021-06-30

2021 m. 1 ketvirtis

AISKIN. rastas prie 2021-03-31 biud.isl. sam. vykd.atask

AISKIN. rastas prie 2021-03-31 FIN.BUKL. ATASK (1)

Fin. būklės atask. 2021-03-31

Veiklos rezul. atas. 2021-03-31

FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2020 METUS

2020 m. 4 ketvirtis

20 VSAFAS 4 priedas

2020-12-31 20 VSAFAS 5 priedas

2020-12-31 AISKIN. rastas prie 2020-12-31 biud.isl. sam. vykdymo

AISKIN. rastas prie 2020-12-31 finansinių ataskaitų rinkinio (1)

Finansinės būklės ataskaita 2020-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2020-12-31

2020 m. 3 ketvirtis

20 VSAFAS 4 pr 2020-09-30 (1)

20 VSAFAS 5 pr 2020-09-30

AISKIN. rastas prie 2020-09-30 biud.isl. sam. vykdymo

AISKIN. rastas prie 2020-09-30 biud.isl.sąm.vykdymo ataskaitų

Finansinės būklės atask. 2020-09-30

Veiklos rezultatų atask. 2020-09-30 (1)

2020 m. 2 ketvirtis

20 VSAFAS 4 pr 2020-06-30 20

VSAFAS 5 pr 2020-06-30

AISKIN. rastas prie 2020-06-30 biud.isl. sam. vykdymo

AISKIN. rastas prie 2020-06-30 biud.isl.sąm.vykdymo ataskaitų

Finansinės būklės at 2020-06-30

Veiklos rezultatų at 2020-06-30

2020 m. 1 ketvirtis

20 VSAFAS 4 pr 2020-03-31 (1)

20 VSAFAS 5 pr 2020-03-31 (3)

AISKIN. rastas prie 2020-03-31 biud.isl.sam .vykdymo ataskaitų (1)

AISKIN. rastas prie 2020-03-31 biud.isl.sam .vykdymo ataskaitų

Finansinės būklės at 2020-03-31

Veiklos rezultatų at 2020-03-31

FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2019 METUS

2019 m. 4 ketvirtis

Veiklos ataskaita 2019-12-31

Fin. būklės atask. 2019-12-31

Aiškin. raštas prie 2019-12-31 FIN.BUKL. ATASK

Aiškin. raštas prie 2019-12-31 biudž.išl. sąm. vykd.atask.

20 VSAFAS 5 pr. 2019-12-31

20 VSAFAS 4 pr . 2019-12-31

2019 m. 3 ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita 2019-09-30 (1)

Finansinės būklės ataskaita 2019-09-30

Aiškin. raštas prie 2019-09-30 FIN.BUKL. ATASK (1)

Aiškin. raštas prie 2019-09-30 biudž.išl. sąm. vykd.atask. (1)

2019 m. 2 ketvirtis

VSAFAS 5 priedas 2019-06-30

AISKIN. rastas prie 2019-06-30 biud.isl. sam. vykd.atask (2)

AISKIN. rastas prie 2019-06-30

FIN.BUKL. ATASK (1) (1) Finansinės būklės ataskaita 2019-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2019-06-30

2019 m. 1 ketvirtis:

20 VSAFAS 4 priedas, 2019-03-31

20 VSAFAS 5 priedas, 2019-03-31

AISKIN. rastas prie 2019-03-31 biud.isl. sam. vykd.atask

AISKIN. rastas prie 2019-03-31 FIN.BUKL. ATASK (1)

Fin.būklės ataskaita 2019-03-31

Veiklos rezul. ataskaita 2019-03-31

FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2018 METUS

2018 m. 4 ketvirtis:

Fin. būklės atask. 2018-12-31 (1)

Veiklos rezul. atask.2018-12-31 (1)

AISKIN. raštas prie 2018-12-31 fin. atask. rinkinio (1)

AISKIN. rastas prie 2018-12-31 biud.isl. sam. vykd.atask (1)

20 VSAFAS 5 priedas 2018-12-31 (1)

20 VSAFAS 4 priedas 2018-12-31 (1)

2018 m. 3 ketvirtis:

Fin. būkl. atask. 2018-09-30 (3)

AISKIN. rastas prie 2018-09-30 FIN.BUKL. ATASK. (1)

AISKIN. rastas prie 2018-09-30 biud.isl. sam. vykd.atask (1)

Veiklos rez. atask. 2018-09-30

20 VSAFAS 4 priedas 2018-09-30

20 VSAFAS 5 priedas 2018-09-30 (1)

Ugdymo lėšų panaudojimo ATASKAITA už 2018.01.01. – 2018.09.30

2018 m. 2 ketvirtis:

Veiklos rezul. atask. 2018-06-30 (1)

Fin. būklės atask. 2018-06-30 (1)

AISKIN. rastas prie 2018-06-30 FIN.BUKL. ATASK. (1)

AISKIN. rastas prie 2018-06-30 biud.isl. sam. vykd.atask (1)

20 VSAFAS 5 priedas, 2018-06-30 (1)

20 VSAFAS 4 priedas, 2018-06-30
2018 m. 1 ketvirtis:

AISKIN. rastas prie 2018-03-31 biud.isl. sam. vykd.atask

AISKIN. rastas prie 2018-03-31 FIN.BUKL. ATASK. (1)

Fin. būkl. ataskaita 2018-03-31

Finans. sumų likučiai 2018-03-31

Finans. sumų pokyčiai 2018-03-31

Veiklos rez. ataskaita 2018-03-31

 

FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2017 METUS

2017 m. 4 ketvirtis:

AISKIN. raštas prie 2017-12-31 fin. atask. rinkinio

AISKIN. rastas prie 2017-12-31 biud.isl. sam. vykd.atask (1)

20 VSAFas 5 pr. Fin.sumų likutis 2017-12-31

20 VSAFas 4 pr. Fin.sumų pokytis 2017-12-31

3 VSAFas Veiklos rezultatų ataskaita 2017-12-31

2 VSAFas Finansinės būklės ataskaita 2017-12-31

2017 m. 3 ketvirtis:

20 VSAFAS 4 priedas, 2017-09-30 (2)

20 VSAFAS 5 priedas, 2017-09-30 (2)

AISKIN. rastas prie 2017-09-30 biud.isl. sam. vykd.atask (2)

AISKIN. rastas prie 2017-09-30 FIN.BUKL. ATASK. (3)

Fin. būklės ataskaita 2017-09-30 (2)

Veiklos rezultatų atask. 2017-09-30 (2)

2017 m. 2 ketvirtis:

20 VSAFAS 4 priedas, 2017-06-30

20 VSAFAS 5 priedas, 2017-06-30

AISKIN. rastas prie 2017-06-30 biud.isl. sam. vykd.atask

AISKIN. rastas prie 2017-06-30 FIN.BUKL. ATASK.

Finansinės būklės ataskaita 2017-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-06-30

2017 m. 1 ketvirtis:

Veikl. rezul. atask. 2017-03-31

20 VSAFAS 4 priedas, 2017-03-31

20 VSAFAS 5 priedas, 2017-03-31

AISKIN. rastas prie 2017-03-31 biud.isl. sam. vykd.atask

AISKIN. rastas prie 2017-03-31 FIN.BUKL. ATASK.

Fin. būklės atask. 2017-03-31

FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2016 METUS

2016 m. 4 ketvirtis:

20 VSAFAS 4 pr. Finansavimo sumos pagal šaltinį, jų pokyčiai 2016-12-31

20 VSAFAS 5 pr. Finansavimo sumų likučiai – 2016-12-31

AISKIN. rastas prie 2016-12-31 biud.isl. sam. vykd.atask

AISKIN. raštas prie 2016-12-31 fin. atask. rinkinio

Finansinės būklės ataskaita 2016-12-31

Pinigų srautai -1 dalis, 2016-12-31

Pinigų srautai – 2 dalis 2016-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-12-31

2016 m. 3 ketvirtis:

20-vsafas-4-priedas-2016-09-30

20-vsafas-5-priedas-2016-09-30

aiskin-rastas-prie-2016-09-30-biud-isl-sam-vykd-atask

aiskin-rastas-prie-2016-09-30-fin-bukl-atask u

Finansinės būklės ataskaita, 2016-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita, 2016-09-30

 

2016 m. 2 ketvirtis:

20 VSAFAS 4 priedas, 2016-06-30

20 VSAFAS 5 priedas, 2016-06-30

AISKIN. rastas prie 2016-06-30 biud.isl. sam. vykd.atask

AISKIN. rastas prie 2016-06-30

FIN.BUKL. ATASK. Fin. būklės atask., 2016-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita, 2016-06-30

2016 m. 1 ketvirtis:

20 VSAFAS 4 priedas, 2016-03-31 (1)

20 VSAFAS 5 priedas, 2016-03-31 (1)

AISKIN. rastas prie 2016-03-31 biud.islaid. sam. vykd.ataskait (1)

AISKIN. rastas prie 2016-03-31 FIN.BUKL. ATASK. (1)

Finansinės būklės ataskaita 2016-03-31 (1)

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-03-31 (1)

FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2015 METUS

2015 m. 4 ketvirtis:

2 VSAFAS 2 p finan. bukles ataskaita 2015-12-31 (1)

3 VSAFAS veiklos atask. 2015-12-31

20 VSAFAS 4 pr. fin.sum. pokyciai 2015-12-31.

20 VSAFAS 5 pr. fin. sumu likuc. 2015-12-31 (1)

Aiskinam. rast. metinis 2015-12-31

Aiskinam.rast. 2015-12-31 biud.islaid.met. samatos vykdymas

2015 m. 3 ketvirtis:

20 VSAFAS 4 priedas 2015-09-30

20 VSAFAS 5 priedas 2015-09-30

AISKIN. rastas prie 2015-09-30 biud.islaid. sam. vykd.ataskait

AISKIN. rastas prie 2015-09-30

FIN.BUKL. ATASK. Finansinės būklės ataskaita 2015-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2015-09-30

2015 m. 2 ketvirtis:

20 VSAFAS 4 priedas 2015-06-30

20 VSAFAS 5 priedas 2015-06-30

AISKIN. rastas prie 2015-06-30 biud.islaid. sam. vykd.ataskait

AISKIN. rastas prie 2015-06-30 FIN.BUKL. ATASK.

Finansinės būklės ataskaita 2015-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2015-06-30

2015 m. 1 ketvirtis:

20 VSAFAS 4 priedas, 2015-03-31

20 VSAFAS 5 priedas, 2015-03-31

AISKIN. rastas prie 2015-03-31 biud.islaid. sam. vykd.ataskait

AISKIN. rastas prie 2015-03-31 FIN.BUKL. ATASK.

Finansinės būklės ataskaita 2015-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2015-03-31

FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2014 METUS

2014 m. 4 ketvirtis:

2 VSAFAS 2 p 2014-12-31 fin buk at

3 VSAFAS veiklos atask. 2014-12-31

20 VSAFAS 4 pr. fin.sumos pokyčiai 2014-12-31

20 VSAFAS 5 pr. fin. sumu likuc. 2014-12-31

Aiškinamasis raštas 2014-12-31 biud.išlaid.met. sąmatos vykdymas

Aiškinamasis raštas metinis 2014-12-31

2014 m. 3 ketvirtis:

20 VSAF 4 pried. 2014-09-30

AISK. rast. prie 2014-09-30 biud.islaid. sam. vykd.atas

AISK. rast. prie 2014-09-30. finan.būk.atask.

Finans. būk. atask. 2014-09-30

Veikl. rezul. atask.2014-09-30

2014 m. 2 ketvirtis:

AISKIN. rastas prie 2014-06-30. FIN.BUKL. ATASK.

AISK. rast. prie 2014-06-30 biud.islaid. sam. vykd.ataskait

20_VSAFAS_priedai (4) FIN.sumos pagal saltinius ir pokyciai 2014-06-30

3 VSAF , VEIKLOS ATASK 2014-06-30

finans. būklės ataskaita 2014-06-30

2014 m. 1 ketvirtis:

veiklos ataskaita 2014-03-31 (2014-04-16)

20 VSAFo 4 priedas 2014-03-31

AISK. rast. prie 2014-03-31 biud.islaid. sam. vykd.ataskaitos(2014-04-15)

AISKIN. rastas prie 2014-03-31. FIN.BUKL. ATASK. (201-04-15)

finans. būklės ataskaita 2014-03-31(2014-04-16)

FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2013 METUS

2013 m. 1 ketvirtis:

2 VSAF 2 pr. ,Fin bukles atask 2013-03-31

3 VSAF , VEIKLOS ATASK 2013-03-31

AISKIN. rastas prie 2013 m.kovo 31 d.islaidu samatos vykdymo.ATASK.(1

2013 m. 2 ketvirtis:

2 VSAF 2 pr. ,Fin bukles atask 2013-06-30

3 VSAF , VEIKLOS ATASK 2013-06-30

AISKIN. rastas prie 2013 m.BIRZELIO 30 d.islaidu samatos vykdymo.ATASK.(1

2013 m. 3 ketvirtis:

2 VSAF 2 p. ,Fin bukles atask 2013-09-30

3 VSAF , VEIKL. AT 2013-09-30

AISK. rast. prie 2013 -09- 30 d.islaid. sam. vykd.ATASK.(1

2013 m. 4 ketvirtis (metinis):

2VSAFASpp 2013-12-31

3VSAFAS veiklos atask. 2013-12-31

20VSAFAS 4-5p 2013-12-31

AIŠK.RAŠ met 2013-12-31)

 FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2012 METUS

2012m.  1 ketvirtis:

3 stand. 1 pried. VEIKL. REZULT. (2012 m.) 2012-03-31

AISKIN. rastas prie 2012 m.KOVO 31 d.FIN.BUKL.ATASK.

 stand.2 pr.FIN.BUKL.ATASK. (2012m.) 2012-03-31

2012 m. 2 ketvirtis:

3 stand. 1 priedas VEIKLOS REZULTATAI 2012-06-30

AISKINAMASIS raštas prie 2012 m. BIRŽELIO 30 d.FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA.

Standartinis 2 priedas FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA (2012m.) 2012-06-30

2012m. 3 ketvirtis:

 3 stand. 1 priedas VEIKLOS REZULTATAI 2012-09-30

AISKINAMASIS raštas prie 2012 m. 09 30 d.FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2012-09-30

2012 m. 4 ketvirtis (metinis):

VEIKLOS ATASKAITA 2012-12-31

FINANSINĖ ATASKAITA. Sumos pagal šaltinius, pokyčiai 2012-12-31

Finansinė ataskaita. Sumų likučiai 2012-12-31

AIŠKINAMASIS RAŠTAS metinis 2012-12-31

Finansinė būklė 2013-01-31

PINIGŲ SRAUTAI 2012-12-31 

FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2011 METUS

2011 metų  finansinių ataskaitų rinkinį sudarė: 1. finansinės būklės; 2. veiklos rezultatų; 3. pinigų srautų; 4. grynojo turto pokyčių; 5. aiškinamasis raštas. AIŠK.RAŠTAS metinis 2011-12-31 FINANSINES ATASKAITOS 2011 M.

FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2010 METUS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus ataskaitomybės įstatymo (Žin. 2007, Nr. 77-3046, 2008, Nr. 137-5370, 2010, Nr. 67-3341) 33 straipsnio 3 dalies nuostatomis, 2010 metų pusmečio finansinių ataskaitų rinkinį sudarė: 1. finansinės būklės ataskaita; 2. veiklos rezultatų ataskaita; 3. sutrumpintas aiškinamasis raštas

2010-09-30

2 stand.2 pr.FIN.BUKLES ATASK. 2010-09-30

3 standarto 1 priedas VEIKLOS REZULTATAI 2010-09-30

AIsKIN. rastas prie 2010 -09-30 d. FIN.BUKL.ATASK.

FINANSAVIMO SUMOS IR JU POKYCIAI 2010-09-30

2010-06-30

2 stan 2 pr FIN.BUKL.ATASK. 2010-06-30

3 stand 1 priedas (VRA) VEIKLOS REZUL ATASK 2010-06-30

20 stand 4 pFINANS SUMOS IR JU POKYC 2010-06-30

AIsKIN. rastas prie 2010 -06-30 d. FIN.BUKL.ATASK.

2010-03-30

2 stand.2 pr.FIN.BUKL.ATASK. 2010-03-31 3 standarto 1 priedas VEIKLOS REZULTATAI 2010-03-31 20 stand 4 pried FINANS SUMOS IR JU POKYCIAI 2010-03-31 AIsKIN. rastas prie 2010 KOVO 31 d.FIN.BUKL.ATASK.