Naujienos

D A L Y V A U J A M E   P R O J E K T E !

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PROJEKTĄ 

 

           Mūsų darželyje šiandien (liepos 29 d. ) viešėjo Trakų viešosios bibliotekos Senųjų Trakų filialo vyresnioji bibliotekininkė Agnieška Uscilienė, kuri perskaitė Mariaus Marcinkevičiaus pasaką ,,Sivužas“. Vaikučiams labai patiko. 

Nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą! ❤️🌷🌷🌷

Birželio 25 dienos  ,, Boružiukų “ grupėje lankėsi Trakų viešosios bibliotekos Senųjų Trakų filialo vyr. bibliotekininkė Agnieška Uscilienė, kuri pravedė vaikams užsiėmimą jūrininkų dienos tema. Dėkojame už bendradarbiavimą!

BIRŽELIO 17 D. IŠLEISTUVIŲ ŠVENTĖ

BIRŽELIO 16 D. GRUPĖS ,,TONIKA“ TEATRALIZUOTAS KONCERTAS ,,LINKSMOJI VAIVORYKŠTĖ“

PRANEŠIMAS Sveika SIELA – SVEIKAS KŪNAS

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nusprendė pratęsti karantino laikotarpį  iki gegužės 11 dienos.

 

PRANEŠAME, KAD NUO BALANDŽIO 14 D. IKI BALANDŽIO 27 D. DĖL KASMETINIŲ  DARBUOJŲ ATOSTOGŲ,  NUOTOLINIU BŪDU UGDYMAS ĮSTAIGOJE NEBUS VYKDOMAS.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nusprendė pratęsti karantino laikotarpį  iki balandžio 27 dienos.

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 9 D.  SPRENDIMAS S1E-55

,,DĖL 2016 M. KOVO 24 D. SPRENDIMO NR. S1-82 DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO „

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 9 D.  SPRENDIMAS S1E-61

,,DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ IR MOKINIŲ PRIĖMIMO Į TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠO IR APTARNAVIMO TERITORIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į kintančią situaciją ir epidemiologų rekomendacijas,

nusprendė pratęsti karantino laikotarpį  iki balandžio 13 dienos.

          Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ stabdomas ugdymo ir vaikų priežiūros procesas visose švietimo įstaigose, organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu:

nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 27 d.

 

 

 

Informaciją galite tikrinti:

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateikta informacija:

https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

Atsižvelgdami į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą.

Norint pateikti informaciją apie save, reikia kreiptis į NVSC šiais būdais:
tel. nr. 8 5 2124098
el. paštu 
info@nvsc.lt
arba 
užpildant formą  http://nvsc.lrv.lt/covid-19

Jeigu šiemet lankėtės Kinijoje ar Šiaurės Italijoje ir grįžę pajutote simptomus, panašius į gripo, kreipkitės į bendrąjį pagalbos centrą tel. 112.

Kilus klausimų dėl naujojo koronaviruso galima skambinti NVSC visą parą: +370 618 79984, +370 616 94562

Daugiau informacijos https://nvsc.lrv.lt/ ir http://sam.lrv.lt/ tinklapiuose.

 

VASARIO 16 D. MINĖJIMAS SKIRTAS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENAI

Trakų r. Senųjų Trakų vaikų lopšelio – darželio direktorės Svetlanos Golovač metų veiklos ataskaita pateikta

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ 

  1. Mokyklos vadovas– iki sausio 20 dienos parengia metų veiklos ataskaitą, paskelbia viešai ir pateikia svarstyti švietimo įstaigos bendruomenei ir mokyklose – mokyklos tarybai, švietimo pagalbos įstaigose – savivaldos institucijai, jei ji yra.
  2. Mokyklos bendruomenėper 10 dienų nuo mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitos paskelbimo turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybai. Mokyklos taryba per 15 dienų nuo mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitos pateikimo, įvertinusi mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą ir mokyklos bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl mokyklos vadovo metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai (dalininkų susirinkimui). Susipažinusi su mokyklos tarybos įvertinimu, metų veiklos ataskaitą svarsto ir įvertina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalininkų susirinkimas) ar jos (jo) įgaliotas asmuo. Mokyklos vadovas dalyvauja svarstant jo metų veiklos ataskaitą.

Mokyklos bendruomenė pasiūlymus dėl direktorės metų veiklos ataskaitos gali teikti

iki 2020-01-26.

Mokyklos taryba pasiūlymus dėl direktorės metų veiklos ataskaitos gali teikti iki 2020-01-31

Pasiūlymus prašome teikti el. paštu st.darzelis@yahoo.pl

 Direktoriaus ataskaita už 2019 m.

 

TELEVIZIJOS DIENA ,,KALBANTI DĖŽĖ“

Lapkričio 21 dieną minima,, Televizijos diena“, šia proga mūsų darželyje vyko šventė -,, Kalbanti dėžutė’ ‘. Šventės metu su vaikais keliavome per įvairias laidas:,, Viščiukų“ grupės vaikai vedė rytinės mankštos laidą, ,, Kačiukų“ grupės vaikai pristatė orų prognozę, o,, Boružiukų “ grupės vaikai vedė laidas apie sveikatą ir klasikinę muziką. Galiausiai visi vaikai stebėjo tikrų tikriausius bandymus.

ŠVENTĖ ,,RUDENĖLIO  STEBUKLAI“

Spalio 30 d.

          D Ė M E S I O!

D A L Y V A U J A M E   P R O J E K T E !

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PROJEKTĄ

       Spalio 10-12 d. mūsų darželio auklėtojos Eva Baranovska ir Olia Okunevič, kartu su direktore Svetlana Golovač vyko į stažuotę Londone. Išvyka organizuota dalyvaujant projekte ,, Inovatyvios vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos kūrimas:,, Vertinimas mokymuisi“ “.

D Ė M E S I O

PRANEŠAME, KAD TREČIADIENIAIS 10.30 – 12.30 val. DIRBS TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS

LOGOPEDĖ IR PSICHOLOGĖ  KIRA  SOLOVJOVIENĖ.

KONSULTACIJOS TĖVELIAI GALI KREIPTIS TELEFONU: 8(528) 51085.

DARŽELYJE SVEČIAVOSI POLICIJOS BIČIULIS AMSIS

2019-09-20

 

BENDRADARBIAVIMAS SU TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA (PPT)

2019-09-17

Rugsėjo 17 d.  ,,Viščiukų“ grupės tėvų susirinkimas vyko aktų salėje. Paskaitą tėvams ,,Vaikų adaptacija darželyje“ skaitė  Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Asta Jakonienė.

ŽINGSNIS Į NAUJŲ ŽINIŲ KARALYSTĘ

„Diena be mokslo – tuščiai praleista diena. Tiek daug yra ko mokytis ir tiek mažai turime tam laiko“.

                                                                                                                                                   Albertas Einšteinas

Štai ir vėl į duris pasibeldė ruduo… Rodos, kątik džiaugėmės prasidėjusia vasara, kaitria saule, gaivinančiomis jūros bangomis, o čia ir vėl kalendoriaus lapelis primina, kad šiandien – Mokslo ir žinių diena. Jau Bizantijos imperijos laikais šį dieną žmonės minėjo kaip naujųjų metų pradžią, mat buvo tikima, jog būtent šią dieną Dievas ėmėsi kurti pasaulį. Mūsų įstaiga irgi pavirto Mokslo ir žinių karalystė. Šventės metu vyravo džiugios, teigiamos emocijos. Vieniems – tai jau kasmetine tradicija tapusi šventė, kiti – žengia savo pirmąjį, dar nedrąsų žingsnelį.

Trakų rajono Senųjų Trakų vaikų lopšelio-darželio kolektyvas sveikina visus bendruomenės narius, atvertus dar vieną gyvenimo puslapį ir linki, kad jis būtų užpildytas prasmingomis mintimis ir idėjomis… Kad darbuose būtų kuo mažiau klaidų, o kiekviena, vis dėlto, padaryta klaidelė taptų vertinga pamoka. Tad pasistenkime, kad nei viena diena nepraeitų veltui…

PRASMINGOS DARBŲ PRADŽIOS!

TARPTAUTINĖ VAIKŲ GYNIMO DIENA

PROJEKTO ,,SVEIKATA-BRANGIAUSIAS TURTAS“ ATASKAITA (2)

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje_Švietimui

 

2018 m. ugdymo lėšų ir 2 proc. panaudojimo ATASKAITA

Mieli tėveliai,

Nuoširdžiai dėkojame, kad paremiate ir skiriate 2 % gyventojų pajamų mokestį Senųjų Trakų vaikų lopšeliui darželiui. Jūsų finansinė parama labai svarbi. Savo indėliu Jūs prisidedate gerinant bei kuriant jaukią ir saugią ugdymo(si) aplinką, kuri suteikia vaikams teigiamų emocijų ir lavina jų gebėjimus.

Prašome ir šiemet paremti mūsų lopšelį – darželį, skiriant 2 % išskaičiuoto pajamų mokesčio nuo gautų pajamų  per 2018 metus.
Prašymo FR0512 versija 04 formos pildymas:

1 laukelyje − savo asmens kodą,

2 laukelyje − telefono numerį,

3V laukelyje − savo vardą,

3P laukelyje − savo pavardę,

4 laukelyje − adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ir vietovės pavadinimus), skirtą korespondencijai gauti

5 laukelyje (mokestinis laikotarpis)2018

6S pažymėti – X

E1 (gavėjo tipas) – 2

E2 (gavėjo identifikacinis numeris (kodas)190650461,

E3 (mokesčio dalies paskirtis) ikimokyklinis ugdymas

E4 (mokesčio dalies dydis (procentais)2,00
Už 2017 metus 2% paramos lėšų gavome 930 €.

Už 2016 metus 2% paramos lėšų gavome 1150 €.

Už gautas lėšas įsigijome lauko priemones vaikų pažintinei veiklai, fiziniam aktyvumui bei vaikų saugumui aptvėrėme kiemo žaidimo aikštelę.

Už 2015 metus 2% paramos lėšų gavome 1569 €.

Už gautas lėšas įsigijome suoliukus į lauką prie scenos, įsigijome medieną, kuri buvo panaudota kiemo scenos darbams pabaigti, įsigijome dviratukus vaikams.

Pagarbiai,

direktorė Svetlana Golovač

GRUPĖS ,,TONIKA“  KONCERTAS ,,UŽ PASLAPTINGŲ DURŲ“

2019-04-03   11 val.

D Ė K O J A M E

VILNIAUS KOLEGIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETO SMD

LEKTORĖMS: NATALIJAI JUŠKINAI, SNEŽANAI BUDRIKIENEI IR

STUDENTĖMS: EVELINAI DOMINYKAI BUINOVSKAJAI, KAMILEI MINELGAITEI

UŽ NUOŠIRDŲ DALYVAVIMĄ ĮSTAIGOS PROJEKTE

,,SVEIKATA – BRIANGIAUSIAS TURTAS“,

PRAVEDANT SVEIKATOS VALANDĖLĘ ,,ŠVARIOS RANKYTĖS“

2019-03-28  10 val.

SVEIKATINIMO PROJEKTO ,,SVEIKATA – BRANGIAUSIAS TURTAS“ 

UGDOMOJI VEIKLA ,,MADŲ  ŠOU

Pagrindinis  akcentas – ANTRINĖ ŽALIAVA.

RYTMETIS ,,UŽGAVĖNIŲ ŠELSMAS“

Saulė rieda dangumi,
Blynus tepa medumi.
Pamojuojam žiemai šaltai
Ir nusivelkame paltus. ??

2019-03-04  10 val.

DARŽELYJE SVEČIAVOSI POLICIJOS BIČIULIS AMSIS

2019-02-21     10  val.

VARLYTĖS TEATRO SPEKTAKLIUKAS ,,VAIVORYKŠTĖS VARTŲ BEIEŠKANT

2019-02-21

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS MINĖJIMAS

2019-02-18  10val.

DĖKOJAME VAIKŲ TĖVELIAMS UŽ AKTYVŲ BALSAVIMĄ BEI DALYVAVIMĄ   TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

KONKURSE ,,PILIETIŠKUMO KELIU“

Gavome 9 vnt. sėdmaišių.

DALYVAVIMAS TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONKURSE

,,PILIETIŠKUMO KELIU“  

     Konkurso  tikslas – stiprinti vaikų ir jaunimo pilietiškumą, meilę savo kraštui, aktyvumą ir kūrybiškumą minint Lietuvos valstybės atmintinas datas bei bendruomeniškumą, skatinanti aktyvų dalyvavimą valstybiniame ir kultūriniame šalies gyvenime.

Konkursui pagal pirmą veiklos sritį  išsiųstos iniciatyvų skaitmeninės nuotraukos ir aprašymas:

,,Deramai užauginti vaiką galima tik ten, 
kur yra sukurta meilės erdvė“ (V. Megre)

Senieji Trakai garsūs savo istorine praeitimi. Kunigaikščio Gedimino pastatytoje Senųjų Trakų pilyje, kunigaikščiui Kęstučiui gimė sūnus Vytautas, 1401 metais pripažintas didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Į Senuosius Trakus, Vytauto Didžiojo gimtinę, veda Vytauto Didžiojo kelias, kurį supa medinės skulptūros. Taigi, darželis įsikūręs itin gražioje istorinėje vietovėje.
Geriausia meilę ir pagarbą gimtajam kraštui pradėti skiepyti jau darželyje. Todėl kartu su vaikais stengiamės matyti pasaulį, kupiną visokio gėrio – išminties, ramybės, džiugesio, saulės šviesos. Taigi, švęsdami, Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena, ta proga sukūrėme lopšelio-darželio bendruomenės medį, kuriame matyti mūsų auklėtinių šeimų nuotraukos. Taip pat su vaikais trispalve puošėme grupes, o darželio kiemelyje iš sniego nulipdėme ,,Gedimino kalną”. Mūsų šūkis: mylėkime, nes tik meilė leidžia Pasaulį matyti ir girdėti.

Konkursui pagal antrą veiklos sritį  pateiktas vaizdo siužetas/klipas:

SENELIŲ ŠVENTĖ SENŲJŲ TRAKŲ VAIKŲ LOPŠELYJE – DARŽELYJE

          Nors už lango šalta ir niūru, mūsų darželyje tvyro šilta ir jauki atmosfera, nes sausio 30 dieną jame susirinko vieni svarbiausių žmonių mūsų auklėtinių gyvenimuose – seneliai. Senelių dieną – ilgalaike tradicija ,,Kačiukų‘‘ grupės auklėtiniams tapusi šventė. Jau prieš kelias savaites vaikai pradėjo mokytis dainas ir eilėraščius apie senelius, gaminti jiems atvirutes ir kitas dovanėles. Sausio 30 dienos rytą vaikai kartu su auklėtoja gamino ir kepė sausainius, kuriuos vėliau ragavo jų seneliai. O po pietų seneliai, močiutės ir net promočiutės atvyko į darželį, kur jų laukė šventinis koncertas.

Koncertą vaikai ir jų auklėtojos pradėjo sveikinimo žodžiais. Po to svečiai galėjo džiaugtis savo anūkų pasirodymais: dainomis, šokiais, eilėraščiais ir žaidimais. Vaikai džiaugėsi darželyje matydami savo senelius. Juk visi žino, kad seneliai – tikri savo anūkų gerbėjai, apgaubiantys juos savo rūpesčiu, bei dažnai mėgstantys palepinti savo mažuosius draugus. Seneliai su džiaugsmo ašaromis akyse stebėjo savo anūkų pasirodymui, kuriuos jie taip kruopščiai ir ilgai ruošė iš visos širdies. Koncerto pabaigoje visi kartu sudainavome ,,Ilgiausių metų‘‘ ir vaikai įteikė seneliams savo rankomis gamintas dovanėles.

Galiausiai, visų vaikų ir jų senelių laukė vaišių stalas. Prie stalo seneliai daug diskutavo ir bendravo su grupės auklėtojomis. Džiugu, jog jiems taip rūpi jų anūkų pasiekimai, jausmai ir nuotaikos. Seneliai dėkojo auklėtojoms už rūpestį ir meilę jų anūkams, o mes dėkojame seneliams už tai, kad visada gausiai susirenka šventėje. Seneliai – ypatingi žmonės!

Auklėtoja Eva Baranovska

Trakų r. Senųjų Trakų vaikų lopšelio – darželio direktorės Svetlanos Golovač metų veiklos ataskaita pateikta

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ 

  1. Mokyklos vadovas– iki sausio 20 dienos parengia metų veiklos ataskaitą, paskelbia viešai ir pateikia svarstyti švietimo įstaigos bendruomenei ir mokyklose – mokyklos tarybai, švietimo pagalbos įstaigose – savivaldos institucijai, jei ji yra.
  2. Mokyklos bendruomenėper 10 dienų nuo mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitos paskelbimo turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybai. Mokyklos taryba per 15 dienų nuo mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitos pateikimo, įvertinusi mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą ir mokyklos bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl mokyklos vadovo metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai (dalininkų susirinkimui). Susipažinusi su mokyklos tarybos įvertinimu, metų veiklos ataskaitą svarsto ir įvertina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalininkų susirinkimas) ar jos (jo) įgaliotas asmuo. Mokyklos vadovas dalyvauja svarstant jo metų veiklos ataskaitą.

Mokyklos bendruomenė pasiūlymus dėl direktorės metų veiklos ataskaitos gali teikti

iki 2019-01-28.

Mokyklos taryba pasiūlymus dėl direktorės metų veiklos ataskaitos gali teikti iki 2019-02-04

Pasiūlymus prašome teikti el. paštu st.darzelis@yahoo.pl
Direktoriaus ataskaita, 2019 m.

KŪRYBINĖS STUDIJOS ,,SAULUTĖ“ NUOTAIKINGAS IR UNIKALUS ŠOU

( 2019 sausio 24 d.  11 val.  Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje)

SVEIKATINIMO PROJEKTO ,,SVEIKATA – BRANGIAUSIAS TURTAS“ 

UGDOMOJI VEIKLA ,,MENO TERAPIJA

SVEIKATINIMO PROJEKTO ,,SVEIKATA – BRANGIAUSIAS TURTAS“ 

UGDOMOJI VEIKLA ,,DŽIAUGSMAS – SVEIKATOS ŠALTINIS“

SVEIKATINIMO PROJEKTAS ,,SVEIKATA – BRANGIAUSIAS TURTAS“

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONKURSAI

NAUJAMETINIAI RENGINIAI

PRAMOGA ,,KALBANTI DĖŽĖ“

Lapkričio 21 dieną minima pasaulinė televizijos diena. Mūsų darželyje ją paminėjome švente ,,Kalbanti dėžutė“. Pasigaminome savo televizorių ir su vedėja – auklėtoja Svetlana keliavome per įvairias laidas: sporto – mankštos pratimai, pažintinė – kaip piešti panaudojant rankas?, klausėme žinių, bei stebėjome tikrą talentų konkursą. Ypač vaikus nustebino darželio darbuotojų trio – Evos, Lilijos, bei Renatos pasirodymas.

Auklėtoja Eva Baranovska

 MAŽIEJI TALENTAI

              Lapkričio 14 dieną Senųjų Trakų vaikų  lopšelyje – darželyje jau 11 metus vyko rajoninis konkursas ,,Mažieji Talentai‘‘, skirtas Trakų rajono darželių vaikams, ugdomiems lenkų kalba. Konkurso tikslai – skatinti vaikų artistiškumo ir saviraiškos ugdymą, suteikti galimybes vaikams demonstruoti savo gabumus bei pomėgius, bendradarbiavimo tarp ugdymo įstaigų skatinimas.

Renginio pradžioje pasirodė mūsų darželio ,,Kačiukų‘‘ grupės auklėtiniai, kurie atliko dainelę – šokį apie rudenį, bei  ritminiais instrumentais sugrojo ,,Lietaus dainelę‘‘. Meninė vadovė – Lilija Kieras.

Šiais metais konkurso tema – Kas miške gyvena? Vaikai ir juos ruošiančios auklėtojos galėjo pasirinkti pasirodymo formą: eilėraštį, šokį, dainą, vaidinimą. Džiugu, jog vaikai labai drąsiai jautėsi pasirodydami prieš savo draugus, dalyvavo žaidimuose, speliojo mįsles. Kiekvienas konkurso dalyvis pasipuošė jo pasirodymą atitinkančiu kostiumu.

Palaikyti savo atžalas atvyko ne tik auklėtojos, bet ir tėveliai su seneliais. Štai vieno iš konkurso dalyvių, Jakubo, mama palinkėjimų knygoje parašė: ,,Nuoširdžiai dėkoju už Mažųjų Talentų konkursą. Vertiname jūsų atsidavimą ir rūpestį. Visada malonu svečiuotis jūsų darželyje‘‘.

Tokio pobūdžio konkursai, tai puiki galimybė vaikams išbandyti savo jėgas ir augti kaip asmenybei. Nuoširdžiai dėkojame Lenkų Mokyklų Lietuvoje Sąjungai ,,Macierz Szkolna‘‘ už dovanas konkurso dalyviams. Po konkurso visi vaišinomės tėvelių pagamintais skanėstais.

Olia Okunevič

Senųjų Trakų vaikų lopšelio – darželio auklėtoja – metodininkė

RUDENĖLIO ŠVENTĖ ,,RUDENĖLI , KIR VIR BAM“

Ruduo – tai metų laikas, kai gamta žėri įvairiausiomis spalvomis. Spalio 24 d. į rudeniškai papuoštą salę rinkosi visų grupių vaikučiai. Čia juos pasitiko į svečius atvykęs Rudenėlis (aukl. Olia Okunevič), su pilna rudens gėrybių kraitele. Rudenėlis kartu su vaikais dainavo daineles, šoko ratelius, klausėsi deklamuojamų eilių. Buvo be galo smagu matyti visų šypsenas. Vaikai labai džiaugėsi nuotaikinga ir spalvinga švente.

                                                                                              ,,Viščiukų“ grupės auklėtoja Marija Šakalienė

D Ė M E S I O,

Š. M. SPALIO 3 D. 17 VAL., TREČIADIENĮ, KVIEČIAME

Į TĖVŲ SUSIRINKIMĄ

DARBOTVARKĖ:

  • Įstaigos svetainės pristatymas.
  • Įstaigos vaikų maitinimo organizavimas.
  • Sveikos gyvensenos projekto ,,Sveikata – brangiausias turtas“
  • Kiti klausimai
  • Susirinkimai grupėse.

SPORTO DIENA 2018 M.

Rugsėjo 26 d.

RENGINYS ,,SAUGIOS APLINKOS VAIKAMS KŪRIMAS“

Rugsėjo 13 d.

APLANKYTI VAIKŲ ATVYKO GERAS MŪSŲ BIČIULIS AMSIS.

SPORTINIS-PRAMOGINIS RENGINYS ,,SVEIKAS, RUGSĖJI!“

DĖMESIO, tevams, 2018 VASARA

SPORTINĖ PRAMOGA ,,SVEIKA VASARĖLE“

                                          VAIKŲ GYNIMO DIENA ,,SPALVOTAS VAIKYSTĖS PASAULIS“

  ,,BORUŽIUKŲ“ GR. ŠEIMOS ŠVENTĖ ,,MYLIU MAMĄ, MYLIU TĖTĮ, KAIP GALIU NEMYLĖTI!“

                             ,,KAČIUKŲ“ GR. ŠEIMOS ŠVENTĖ ,,AŠ, TĖTIS IR MAMA ESAME DARNI ŠEIMA“

                   

                           ,,VIŠČIUKŲ“ GR. ŠEIMOS ŠVENTĖ ,,GRAŽI MŪSŲ ŠEIMYNĖLĖ 2018 M.“

                       

                                                 IŠVYKA Į SENŲJŲ TRAKŲ BENDRUOMENĖS VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĘ

                                                                                                       IŠVYKA Į SENŲJŲ TRAKŲ BIBLIOTEKĄ

                        IŠVYKA Į SENŲJŲ TRAKŲ A. STELMACHOVSKIO PAGRINDINĘ MOKYKLĄ

IŠVYKA Į SENŲJŲ TRAKŲ VIEŠPATIES APREIŠKIMO VIENUOLYNĄ

DĖMESIO! BALANDIS – IŠVYKŲ MĖNUO!

DĖMESIO!

Mieli tėveliai,

Nuoširdžiai dėkojame, kad paremiate ir skiriate 2 % gyventojų pajamų mokestį Senųjų Trakų vaikų lopšeliui darželiui. Jūsų finansinė parama labai svarbi. Savo indėliu Jūs prisidedate gerinant bei kuriant jaukią ir saugią ugdymo(si) aplinką, kuri suteikia vaikams teigiamų emocijų ir lavina jų gebėjimus.

Prašome ir šiemet paremti mūsų lopšelį – darželį, skiriant 2 % išskaičiuoto pajamų mokesčio nuo gautų pajamų per 2017 metus.

Prašymo FR0512 formos pildymas:

1 laukelyje − savo asmens kodą,

2 laukelyje − telefono numerį,

3V laukelyje − savo vardą,

3P laukelyje − savo pavardę,

4 laukelyje − adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ir vietovės pavadinimus), skirtą korespondencijai gauti

5 laukelyje (mokestinis laikotarpis)2017

6S pažymėti – X

E1 (gavėjo tipas) – 2

E2 (gavėjo identifikacinis numeris (kodas)190650461,

E3 (mokesčio dalies paskirtis) ikimokyklinis ugdymas

E4 (mokesčio dalies dydis (procentais)2,00

Už 2016 metus 2% paramos lėšų gavome 1150 €.

Už gautas lėšas planuojame įsigyti lauko priemones vaikų pažintinei veiklai, fiziniam aktyvumui bei vaikų saugumui aptverti žaidimo aikštelę.

Už 2015 metus 2% paramos lėšų gavome 1569 €.

Už gautas lėšas įsigijome suoliukus į lauką prie scenos, įsigijome medieną, kuri buvo panaudota kiemo scenos darbams pabaigti, įsigijome dviratukus vaikams.

Už 2014 metus 2% paramos lėšų gavome 1170 €.

Gautas lėšas panaudojome lauko scenos įrengimui.

Pagarbiai,

direktorė Svetlana Golovač

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti KONKURSAS

Konkursas

DĖMESIO!

Kviečiame į kūrybinės raiškos parodą „Kalėdinis žibintas”

Gerbiami tėveliai,

Maloniai kviečiame dalyvauti Kalėdinių žibintų kompozicijų konkurse.

Kalėdinius žibintus pristatykite iki 2017m. Gruodžio 15d.

Dėmesio,

2017 m. Lapkričio 23 d. 16:30 val. darželyje vyks gydytojos J. Dūdienės paskaita tėvams „Mažas pipirėlis, didelis rūpestėlis“. 

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Szanowni Rodzice,

29 maja o godz. 09.00 w grupie ,,Kotki“, odbędziecie się

otwarte zajęcie dla rodziców tych dzieci, którzy

idą do szkoły.

                                                  Zapraszamy

Kochani Rodzice!

Grupa ,,Kotki“ mają wielki zaszczyt zaprosič swoje Manusie i Tatusiow na skromne obchody  Dnia Mamy i Taty, ktore odbędą się 15 maja o godz. 15.30 w sali przedszkola.

Kviečiame dalyvauti !

Mieli tėveliai, kviečiame kartu su visa šeima aktyviai dalyvauti mūsų darželio rengiamoje parodoje „Sukurkime knygą kartu„.  Jūsų knygų laukiame iki Balandžio 10d.

Kviečiame dalyvauti Kaziuko mugėje!

Mieli tėveliai, kviečiame kartu su visa šeima aktyviai dalyvauti mūsų darželio rengiamoje Kaziuko mugėje. Kovo 7 d. 15:30 val. Kviečiame visus ateiti ir dalyvauti, parduoti ir nusipirkti.

 

Mieli tėveliai,

Nuoširdžiai dėkojame, kad paremiate ir skiriate 2 % gyventojų pajamų mokestį Senųjų Trakų vaikų lopšeliui darželiui. Jūsų finansinė parama labai svarbi. Savo indėliu Jūs prisidedate gerinant bei kuriant jaukią ir saugią ugdymo(si) aplinką, kuri suteikia vaikams teigiamų emocijų ir lavina jų gebėjimus.

Prašome ir šiemet paremti mūsų lopšelį – darželį, skiriant 2 % išskaičiuoto pajamų mokesčio nuo gautų pajamų per 2016 metus.

Prašymo FR0512 formos pildymas:

5 eilutė (mokestinis laikotarpis)2016

6S pažymėti – X E1 (gavėjo tipas) – 2

E2 (gavėjo identifikacinis numeris (kodas)190650461,

E3 (mokesčio dalies paskirtis) ikimokyklinis ugdymas

E4 (mokesčio dalies dydis (procentais)2,00

Už 2015 metus 2% paramos lėšų gavome 1569 €. Už gautas lėšas planuojame įsigyti suoliukus į lauką prie scenos, įsigyti medieną, kuri bus panaudota kiemo scenos darbams pabaigti, įsigyti dviratukus vaikams. Už 2014 metus 2% paramos lėšų gavome 1170 €. Gautas lėšas panaudojome lauko scenos įrengimui. Už 2013 metus 2% paramos lėšų gavome 3100 Lt (897,82 €). Už gautas lėšas įsigisime vaikams priemones žaidimams lauke (mažus baseinus, plokščiapėdystės profilaktikos priemones, priemones pažintinei veiklai smėlio ir vandens žaidimų stalus kiekvienai grupei). Už 2012 metus 2% paramos lėšų gavome 4012 Lt. Už gautas lėšas įsigijome dekoratyvinius medžius, tujas, lauko dekoracijas, dviratukus (10 vnt.) ir su Jūsų pagalba sudarėmė vaikams sąlygas augti estetiškai gražioje, gamtos tyrinėjimams sukurtoje darželio aplinkoje.

Pagarbiai, direktorė Svetlana Golovač

Mieli, bendruomenės nariai,

kviečiame būti aktyviais ir neabejingais, atvirais ir kūrybingais. Šiuo metu  veikia sveikatai palankių patiekalų, užkandžių, desertų ir viso kito, ką galima sveikai ir gardžiai suvalgyti, RECEPTŲ PAŠTAS.

Dalinkimės idėjomis, receptais, kurie leistų praturtinti mūsų mitybą. Daugiau informacijos: receptu_pastas-1

KVIETIMAS parašyti atsiliepimą ir pasinaudoti renginių kalendoriumi

   2016-ųjų metų lapkritį startavo naujas atsiliepimų ir renginių portalas http://svietimogidas.lt. Projekto tikslas – didinti lavinimo ir ugdymo informacijos prieinamumą kiekvienam Lietuvos vartotojui, skatinti juos būti atvirais ir reikšti savo nuomonę apie ugdymo įstaigas, siekti ugdymo įstaigų bendradarbiavimo su jų paslaugų gavėjais bei nuolatinio tobulinimo. Taip pat čia rasite kitos naudingos informacijos – renginiai (http://svietimogidas.lt/events), straipsniai) Kviečiame tėvelius, esamus ir buvusius mokinius, mokytojus parašyti atsiliepimą apie mokyklą, mokytoją, darželį. Balsavimas vyksta ištisus metus svetainėje http://svietimogidas.lt. Konkurso „TOP mokyklos“ aprašymas ir sąlygos: http://svietimogidas.lt/konkursas-top-mokyklos-top-mokytojai Konkurso „TOP mokytojai“ aprašymas ir sąlygos: http://svietimogidas.lt/konkursas-top-mokyklos-top-mokytojai Konkurso „TOP vaikų darželiai“ aprašymas ir sąlygos: http://svietimogidas.lt/konkursas-top-vaiku-darzeliai

Drodzy rodzice,

mile zapraszamy na imprezę gr. „Kotki” „Podróż do Św. Mikołaja”, która odbędzie się 2016 roku 19 dnia grudnia o godz. 16.  Prosimy z sobą mieć czapeczki krasnoludków.

Wychochowawczyni gr. „Kotki”

Kviečiame dalyvauti kalėdinėje parodoje 

Mieli tėveliai, kviečiame kartu su visa šeima aktyviai dalyvauti mūsų darželio rengiamoje šeimos parodoje „Mano Kalėdinis atvirukas”. Jūsų darbelių laukiame iki gruodžio 12 d.

DĖMESIO,

Š.m. gruodžio 15 d. (ketvirtadienį) 9.00 val.

Į Senųjų Trakų vaikų lopšelį – darželį atvyks

Trakų švietimo pagalbos tarnybos

Logopedės Silvija Juodviršienė ir Lilija Chmeliauskienė

Prašome tėvus, norinčius, kad būtų atliktas Jūsų vaiko kalbos tyrimas (logopedinė patikra) dalyvauti patikrinime.

Logopedės konsultuos tėvus ir pedagogus.

Darželio administracija

 Brangūs tėveliai,

mūsų darželio ugdytiniai 2016 m.  lapkričio 17 d.  15.30 val.  vyks į ,,Grūdų sandėlio svetainę“ pas Dalią ir Joną Ališauskus. Kviečiame tėvelius prisidėti prie vaikų išvykos.

                                 Iki pasimatymo renginyje

 Kviečiame Senųjų Trakų šeimas, auginančias ikimokyklinio amžiaus vaikus

į projekto ,,Senieji Trakai: iš kartos į kartą“ etnokultūrinį renginį  ,,Iš močiutės kraičio daboto“, kuris vyks 2016 m.  lapkričio 11 d.  16.00 val. mūsų darželio salėje. Programoje: vaikų koncertas, buities senovinių daiktų parodos apžiūra, bendri žaidimai, duonos, uogienių ir įvairių skanėstų degustacija, vaišės.

                                 Iki pasimatymo renginyje

Drodzy pedagodzy i  kochani rodzice,

 mile zapraszam na otwarte zajęcie wychowawcze (tematyka ,,Na sportowo“), które odbędzie się 2016 – 11 – 08 o godz. 9.30 w sali naszego przedszkola. Czekam na waszą obecnośċ.

Wychowawczyni  gr. ,,Kotki“

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kotek“

Dėmesio, mieli tėveliai,

 skelbiame visų lauktą ir džiugią žinią! Nuo š. m. spalio 13 d. mūsų lopšelyje – darželyje startuoja projektas ,,Pozityvi tėvystė“.  Užsiėmimus ves Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro psichologė, šeimos konsultantė, dviejų vaikučių mama Renata Grudzinskienė. Užsiėmimų pradžia 17 val. Ką veiksime užsiėmimų metu? Aiškinsimės kokius auklėjimo „receptus“ pritaikyti ir kaip paveikti vaikų elgesį, kad jie daugiau bendradarbiautų, o ne maištautų. Gvildensime daugybę mums aktualių  temų, susijusių su mumis ir mūsų nuostabiais vaikais.

Kviečiame registruotis iki spalio 11 d. (registracijos lapo teiraukites grupės auklėtojos arba el. p. renata.tamkun@gmail.com)

Mes Jūsų labai laukiame!

Kvietimas į pozityvios tėvystės kursus           

Dėmesio mažiems,ir dideliems!

Maloniai kviečiame visus mūsų bendruomenės narius ir didelius, ir mažus į linksmą rudens šventę – pramogą „Rudenėlį, eikš pas mus“, kuri vyks mūsų darželyje 2016 m. spalio 5 d. 9.30 val. Vaizdo rezultatas pagal užklausą „RUDUO darželyje“

KVIEČIAME DALYVAUTI  MŪSŲ DARŽELIO VAIKŲ ir JŲ TĖVŲ foto PARODOJE  „Aš gamtos pasaulyje“

Šia iniciatyva  siekiame skatinti lopšelį – darželį lankančių šeimų kūrybiškumą – laimingų vaikų stebėjimą, džiaugsmo skatinimą bei to fiksavimą. Foto paroda yra skirta vaiko gamtoje akimirkoms ir nepakartojamam vaikystės džiūgavimui įamžinti.

Foto parodos tikslas – stiprinti vaiko sveikatą kuo daugiau laiko praleidžiant gryname ore, skatinti vaiko smalsumą gamtoje, visą tai įamžinti  ir pasidalinti su mūsų įstaigos bendruomene.

Nuotraukos įamžintos gamtoje (nesvarbu koks metų laikas) siunčiamos el. p. renata.tamkun@gmail.com arba pristatomos  el. laikmenoje grupių auklėtojoms  Nuotraukas pateikti pasportuotas (kas yra nuotraukoje, kas foto autorius) ir su paraštėmis (foto pavadinimas ir trumpas aprašas, kas joje yra pavaizduota) iki 2016 m. rugsėjo 30 d.  

Daugiau info:  foto-par-konk-asgamtos-pasaulyje

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „vaiku nuotrauku koliazas“

Sveiki sulaukę rugpjūčio!

 Vasarai įpusėjus mūsų darželis grįžta po vasaros atostogų į darbą ir vėl laukia vaikučių.

Atėję ir Jus po vasaros atostogų pirmą dieną neparškite sumokėti už lopšelio – darželio teikiamas paslaugas ir patikrinę vaiko sveikatą atneškite medicininį pažymėjimą forma 027-1/a. 

Iki susitikimo!

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „wita dziecko\“

imagesCAT3FXWQ

Dėmesio ,,Boružiukų“ gr. vaikų šeimos nariams.

gegužės 27 d. 16 val. vyks vaikų šventė – pramoga ,,Sveika vasara, – darželi lik sveikas“.

Kviečiame dalyvauti. Iki pasimatymo 🙂

,,Boružiukų“ gr. Auklėtojos

Mieli tėveliai,

Nuoširdžiai dėkojame, kad paremiate ir skiriate 2 % gyventojų pajamų mokestį Senųjų Trakų vaikų lopšeliui darželiui. Jūsų finansinė parama labai svarbi. Savo indėliu Jūs prisidedate gerinant bei kuriant jaukią ir saugią ugdymo(si) aplinką, kuri suteikia vaikams teigiamų emocijų ir lavina jų gebėjimus.

Prašome ir šiemet paremti mūsų lopšelį – darželį, skiriant 2 % išskaičiuoto pajamų mokesčio nuo gautų pajamų per 2015 metus.

 Tėvų (globėjų) dėmesiui!

 Trakų rajono savivaldybės Tarybos sprendimu 2016-03-24 pakeista  atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų išlaikymą tvarka, kviečiame susipažinti.

http://www.darzelis.senieji.trakai.lm.lt/?page_id=108

Sprendimas įsigalioja nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Tėvelių dėmesiui,

 Logopedo konsultacijos vaikams bei jų tėvams vyksta kiekvieną atradienį 13.00 – 17.00 Trakų švietimo pagalbos tarnybos pedagoginiame psichologiniame skyriuje, adresu Birutės g. 42, Trakai.

Registracija telefonais: 8528 41085, 8528 41080.

 Sveikiname sulaukus pavasario!

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „wiosna, dzieci slonce“

linksmu_velyku_06

Š. m. vasario mėnesį ,,Boružiukų“ grupėje vyko projektas ,,Kas dienelę po raidelę“. Vaikai susipažino su abėcėle, įvairiomis meninėmis priemonėmis kūrė darbelius pagal pirmąsias abėcėlės raideles. Projektas  pabaigtas paroda ,,Mano abėcėles šitoks gražumėlis“. Raides parodai pristatė ne tik ugdytiniai su šeimos nariais, bet ir visi lopšelio – darželio darbuotojai. Nuo kovo mėn. parodą galima pamatyti Senųjų Trakų bibliotekoje.

Kviečiame apsilankyti ir apžiūrėti!

Tėvelių ir globėjų dėmesiui!

Š.m. kovo 14 d. 10. 00 val. į mūsų įstaigą atvyksta fotografas.

Kviečiame įsiamžinti.

Dėmesio!

Mamytės, tėveliai, broliukai ir sesutės,  močiūtės ir seneliai, tetos, dėdės ir visi giminaičiai. Kovo 4 d.  16.00 val. mūsų įstaigos salėje vyks tradicinis renginys – ,,Kaziuko mugė“. Kviečiame visus ateiti ir dalyvauti, parduoti ir nusipirkti.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kaziuko muge darzelyje“

P.S. Kaziuko mugės metu vyks kūrybinės dirbtuvės. Tarp tėvelių ieškomi ,,auksinių rankų“ talentai, galintys ir parodyti savo sugebėjimus, ir žinomo amato pamokyti susidomėjusius. ,,Auksinių rankų“ registracija vyksta iki kovo 2 d., prašome kreiptis į grupės auklėtojas.

KVIEČIAME

VAIKUČIŲ SENELIUS IR MOČIUTES

„KAČIUKŲ“ GR. Š. M. SAUSIO 27 D.  16 VAL.

„BORUŽIUKŲ“ IR „VIŠČIUKŲ“ GR. 28 D. 16 VAL.

Į ŠVENTINĘ POPIETĘ

„ANT JŪSŲ RANKŲ SUPASI GERUMAS“

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „BABCIA I DZIADEK“

IKI PASIMATYMO

images

BRANGUS VAIKELI, TĖVELI, DARŽELIO BENDRUOMENĖS NARY, SVETELI,

mūsų įstaigoje veikia kvepiantis stebuklais ,,Kalėdinis paštas“. Artėjant gražiausioms metų šventėms visus norinčius kviečiame pradžiuginti ir sušildyti vienas kitą nuoširdžiu žodžiu, palinkėjimu, sveikinimu, pasiūlymu… ,,Kalėdinis paštas“ veiks iki ateinančių 2016 m. sausio 6 d. Kviečiame prisijungti ir kartu susikurti kupiną šilumos šventinę nuotaiką !

Vaikystės Nykštukas

IMG_9495IMG_9498

TĖVELIŲ DĖMESIUI,

artėjant Šv. Kalėdoms ruošiamės šventėms ir laukiame Kalėdų Senelio. Mūsų įstaigoje kalėdinis renginys su Kalėdų  Seneliu ir jo palydovais vyks gruodžio 22 d. 17.00 val. Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos salėje.

(smulkesnės informacijos teiraukitės grupės auklėtojų )

Kviečiame dalyvauti kalėdinėje parodoje 

Mieli tėveliai, kviečiame kartu su visa šeima aktyviai dalyvauti mūsų darželio parodoje ,,Kalėdiniai angeliukai“. Jūsų darbelių laukiame nuo gruodžio 7 d. iki gruodžio 21 d.

DĖMESIO,

Š.m. spalio 19-30 dienomis lopšelyje – darželyje vyksta paroda „Dėdės rudenėlio dirbtuvės“.

Kviečiame aplankyti.

Š.m. spalio 28 d. 9.15 val. įstaigoje vyks rajoninis konkursas „Mažųjų talentų diena“.

Š.m. spalio 28 d. 16 val. įstaigoje vyks rudeninė „Boružiukų“ grupės šventė.

DĖMESIO,

Š.M. RUGSĖJO 24 D. 17 VAL., KETVIRTADIENĮ, KVIEČIAME

Į TĖVŲ SUSIRINKIMĄ

DARBOTVARKĖ:  Įstaigos pristatymas, svetainės pristatymas.  Įstaigos savivaldos institucijų pristatymas.  Grupių vidaus tvarkos taisyklių pristatymas  Pranešimas „Iš kartos į kartą: senoviniai tikėjimai auginant vaikelį“  Kiti klausimai  Susirinkimai „Viščiukų“, „Kačiukų“ ir „Boružiukų“ grupėse

SVEIKI ATVYKĘ!

Tikimės, kad čia rasite naudingos ir įdomios informacijos

 apie mūsų įstaigos teikiamas paslaugas ir veiklą.

***

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,

Trakų g. 39A, Senųjų Trakų k., Senųjų Trakų sen., 21145 Trakų r. sav.,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190650461.

l 2 proc. paramos už 2014 metus

images

onn4

Tel. (8 528) 66268, el.p. st.darzelis@yahoo.pl