Paramos ir ugdymo lėšų panaudojimo ataskaitos

2020 m. ugdymo lėšų panaudojimas

2019 m. ugdymo lėšų ir 2 proc.  panaudojimas

2018-m.-ugdymo-lėšų-ir-2-proc.-panaudojimas

Už 2017 metus 2% paramos lėšų gavome 920,31 €.

 

Mieli tėveliai,

Nuoširdžiai dėkojame, kad paremiate ir skiriate 2 % gyventojų pajamų mokestį Senųjų Trakų vaikų lopšeliui darželiui. Jūsų finansinė parama labai svarbi. Savo indėliu Jūs prisidedate gerinant bei kuriant jaukią ir saugią ugdymo(si) aplinką, kuri suteikia vaikams teigiamų emocijų ir lavina jų gebėjimus.

Prašome ir šiemet paremti mūsų lopšelį – darželį, skiriant 2 % išskaičiuoto pajamų mokesčio nuo gautų pajamų  per 2018 metus. Prašymo FR0512 versija 04 formos pildymas:

1 laukelyje − savo asmens kodą,

2 laukelyje − telefono numerį,

3V laukelyje − savo vardą,

3P laukelyje − savo pavardę,

4 laukelyje − adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ir vietovės pavadinimus), skirtą korespondencijai gauti

5 laukelyje (mokestinis laikotarpis)2018

6S pažymėti – X

E1 (gavėjo tipas) – 2

E2 (gavėjo identifikacinis numeris (kodas)190650461,

E3 (mokesčio dalies paskirtis) ikimokyklinis ugdymas

E4 (mokesčio dalies dydis (procentais)2,00 Už 2017 metus 2% paramos lėšų gavome 930 €.

Už 2016 metus 2% paramos lėšų gavome 1150 €.

Už gautas lėšas įsigijome lauko priemones vaikų pažintinei veiklai, fiziniam aktyvumui bei vaikų saugumui aptvėrėme kiemo žaidimo aikštelę.

Už 2015 metus 2% paramos lėšų gavome 1569 €.

Už gautas lėšas įsigijome suoliukus į lauką prie scenos, įsigijome medieną, kuri buvo panaudota kiemo scenos darbams pabaigti, įsigijome dviratukus vaikams.

Už 2014 metus 2% paramos lėšų gavome 1170 €.

Pagarbiai,

direktorė Svetlana Golovač