Istorija

Matykime pasaulį, kupiną visokio gėrio – išminties, ramybės, džiugesio, saulės šviesos…

Eikime per jį kupini ryžto. Sustokime prie jo šaltinių.

Paglostykime medžius, pasidžiaukime gėlės žiedu.

Palydėkime akimis per dangų skrendantį paukštį,  išgirskime švarią jo giesmę.

Mylėkime, nes tik meilė leidžia visa tai matyti ir girdėti…

 

,,Pažinti pasaulį vaikas pradeda nuo pat gimimo, gal ir dar anksčiau. Jis čiulpia pieną ir supranta, kad gera būti sočiam. Jis verkia, kai jam skauda, pajunta meilę ir rūpestį, kai jį paima ant rankų ir paglosto. Šis vystymosi procesas vyksta būnant kartu su kitais žmonėmis, veikiant aplinkiniame pasaulyje. Žmogus pats savo rankomis, savo protu bando, ką jis gali. Kiekvienas žmogus kuria save ir pasaulį”.

 

Trakų r. Senųjų Trakų vaikų lopšelis – darželis yra Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Lopšelio – darželio paskirtis –  ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, ugdymas teikiamas letuvių ir lenkų kalbomis. Lopšelis – darželis įsteigtas ir pradėjo savo veiklą 1983 m. gegužės mėn. 3 d.

 1 2

Senieji Trakai garsūs savo istorine praeitimi. Gedimino pastatytoje Senųjų Trakų pilyje, kunigaikščiui Kęstučiui gimė kunigaikštis Vytautas, tapęs vienu galingiausiu Lietuvos Didžiuoju kunigaikščiu. Į Senuosius Trakus, Vytauto Didžiojo gimtinę, veda Vytauto Didžiojo kelias, kurį supa medinės skulptūros. Senieji Trakai didžiuojasi puošnia neogotikinio stiliaus Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Benedikto bažnyčia, statyta XIX a. pabaigoje. Darželis įsikūręs istorinėje vietovėje. Senieji Trakai įeina ir į Nacionalinio parko teritoriją.

Todėl stengiamės ugdyti:

  •   meilę gimtam kraštui,
  •   pagarbą jo praeičiai,
  •   rūpestingumą jo gamtai,
  •   gerumą jo žmonėms.

Mažo žmogaus gamtosauginių ir pilietinių jausmų ugdymas neatsiejams nuo jausmų ugdymo. Gamtą vertiname ne tik dėl naudingumo, bet ir dėl grožio. Vaikai mėgsta išvykas į gamtą. Įspūdžiai sustiprina vaiko emocinę atmintį ir duoda peno vaizduotei. Gamtos jausmas padeda vaikui suvokti ir žmogų. Pamažu gamta, žmogus, tėvynė vaiko sąmonėje susilieja į vieną nedalomą visumą. Svarbi vaiko jausmų ugdymo sritis yra estetinis – meninis ugdymas.

Gyvenant sparčiai kintančiame pasaulyje, svarbu išugdyti vaikų troškimą mokytis visą gyvenimą. Todėl   pripažįstame, vertiname ir ugdome tas būdo savybes, kurių prireiks sparčiai keičiantis laikui.

Didesnė dalis vietos bendruomenės narių ir darželį lankančių vaikų yra dvikalbiai. Vaikai darželyje gyvena daugialypės kultūros terpėje. Daugiakultūriškumas yra vienas svarbiausių įstaigos bruožų.  Stengiamės puoselėti vaikų tautinį savitumą,  švęsdami tautines šventes, puoselėdami vaiko gimtąją kalbą. Vaiko gimtosios kalbos ir lietuvių kalbos ugdymas, komunikavimo gebėjimų ugdymas yra kitas svarbus vaikų ugdymo prioritetas.

Vaikystė  yra vienas svarbiausių saugumo ir sveikatos raidos laikotarpių. Šio laikotarpio elgsenos ir ypatybės bei požiūris į saugumą ir sveikatą dažnai lemia viso vėlesnio gyvenimo kokybę. Nuo mažens siekiame tobulinti individualias sveikatos stiprinimo žinias ir įgūdžius, kad vaikai suprastų sveikos gyvensenos stiprinimo principus, išmoktų saugoti savo sveikatą, aplinką.