Mokestis

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS Nr. S1E-55 (paspaudę nuorodą galėsite peržvelgti dokumentą) ,,DĖL 2016 M. KOVO 24 D. SPRENDIMO NR. S1-82 DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“  

 Mokėjimo duomenys:

Kliento pavadinimas: Senųjų Trakų vaikų lopšelis-darželis
Kliento adresas: Trakų g. 39A, Senieji Trakai, Trakų rajonas
Įmonės kodas: 190650461
Sąskaita: LT594010042700044954
Banko pavadinimas: Luminor
Banko kodas: 40100
Mokėjimo paskirtis: už maitinimą, už ugdymo sąlygų tenkinimą, vaiko vardas pavardė, grupės pavadinimas.
Mieli tėveliai,
mokėdami už paslaugas, nepamirškite nurodyti vaiko, už kurį mokate,
vardą ir pavardę.